Substitutter
 
 

Substitutregler:
Ved valg af substitut skal man så vidt muligt finde en spiller af samme styrke som den, der substitueres for. Som udgangspunkt for skøn af styrkeforhold, er handicap for såvel enkeltspillere som par retningsgivende.
Hvis man planlægger at bruge en substitut eller et substitut-par, som er væsentligt stærkere eller svagere –d,v,s en forskel på 10 handicappoint (hcp) eller mere end den/de, der substitueres for, kan scoren justeres, som følger:

Såfremt kun én spiller substitueres, kan der ved brug af en væsentlig stærkere spiller (10 hcp eller mere - lavere end den, der substitueres for) maximalt opnås en score på middel +10% af rækkens middelscore. Ved brug af en væsentlig svagere spiller (10 hcp eller
mere -højere end den, der substitueres for) kan der, som minimum opnås en score på middel – 10% af rækkens middelscore.
Handicap forskellen beregnes ud fra handicapværdien UMIDDELBART før den aften, man substituerer i.
Turneringslederen orienteres inden spillestart. Såfremt begge spillere i et par er substitueret, kan der max./min. opnås +/- 10 % af rækkens middelscore – uanset evt. handicap forskelle mellem ordinært par og substitueret par..
 

Mandag

Navn

Styrke

Telefon

Bemærkning

 Anne-Grethe Andersen

 B C D

 61 78 35 92

Med Ole Steen Andersen

 Arne Mikkelsen  B C  53 88 44 02 Med Eva Moesby Mikkelsen

 Boje Enggaard Rasmussen

 C D E

 59 51 02 66

 

 Brit Mørch

 E F

 59 51 70 80 / 41 17 45 11

 
 Dianna Heede  B C D  59 26 94 69 / 51 50 81 51  
 Ejvind Andersen  B C D  22 79 88 60  

 Erling Pedersen

 D E F

 59 51 63 16 / 25 36 80 68

 
 Erik Marcussen  D E F  59 51 30 86 / 21 56 76 52  
 Eva Moesby Mikkelsen  B C  40 98 44 01 Med Arne Mikkelsen
 Find Heede  B C D  59 26 94 69 / 51 50 80 51  
 Gitte Debois  B C  59 50 05 08 / 42 23 94 83

 

 Hanne Wichmand

 E F

 22 51 14 80

 
 Henning Kristensen  B C D E  59 59 52 06 / 60 32 11 54  

 Inge Truelsen

 A B C 

 59 51 22 24

 
 Inger Madsen  B C D  59 51 54 56 / 42 19 97 81  

 Janet Hansen

 C D E

 21 38 60 30

Kun parturnering

 Jørgen Petersen  C D E  59 59 53 19 / 20 23 53 19  

 Lis Bjerg Pedersen

 D E F

 59 51 63 16 / 22 75 35 61

 

 Lis Pilegaard

 A B

 51 50 80 36

 

 Nanna Marcher

 C D E

 24 23 08 68

 
 Ole Steen Andersen

 B C D

 61 78 35 92

Med Anne-Grethe Andersen

 Ove Skovbo  E F  59 29 55 56 / 42 17 11 47  
 Ruth Kristensen  B C D  59 50 11 06  

 Vagn Riis

 E F 

 29 49 65 66

 

 Vilhelm Antonsen  A B C  30 33 70 51  

Torsdag

Navn

Styrke

Telefon

Bemærkning

 Ann Jensen

 A

 50 98 51 12

 
 Arne Mikkelsen  A B C  53 88 44 02 Med Eva Moesby Mikkelsen

 Birgit Schæffer

 C D E

 59 51 61 92

 
 Carl Andersen  A  57 83 45 22 / 29 62 39 89  
 Dianna Heede  B C  59 26 94 69 / 51 50 80 51  
 Ejner Wittrock  C D E  59 50 52 06 / 23 36 54 72  

 Erling Pedersen

 C D E

 59 51 63 16 / 25 36 80 68

 
 Eva Moesby Mikkelsen  A B C  40 98 44 01 Med Arne Mikkelsen
 Find Heede  B C  59 26 94 69 / 51 50 80 51  

 Grethe Marcussen

 C D E

 59 51 30 86 / 21 56 76 52

 

 Grethe Ravn

 C D E

 59 51 23 38

 
 Inger Johansen  D E  59 50 72 34  

 Ingrid Jensen

 A B C

 59 50 92 62

 

 Jytte Borregaard

 C D E

 59 50 44 47

 
 Jytte Wittrock  C D E  59 50 52 06 / 24 62 66 04  

 Kirsten Klæbel

 A (B)

 20 77 31 05

 

 Kirsten Junge

 D E

 22 13 71 51

Kun parturnering

 Lis Bjerg Pedersen

 C D E

 59 51 63 16 / 22 75 35 61

 

 Lone Pramming

 C D E

 29 46 03 27

 

 Niels Olsen

 A

 60 56 10 51

Kun parturnering

 Rita Hollerup  D E  59 50 85 48 / 30 66 92 14 Kun parturnering

 Ruth Kristensen

 B C D

 59 50 11 06

 

 Ruth Niemann Kristensen

 A B C

 59 59 52 06 / 60 32 11 54

 
 Vilhelm Antonsen  A B C  30 33 70 51