Substitutter
 
 

Substitutregler:
Se substitutregler under klubreglementet her på hjemmesiden.

Mandag

Navn

Styrke

Telefon

Bemærkning

 Alice Carlsen  C D E  48 12 27 14  
 Borghild Junge  C D E  30 52 01 56  
 Diana Heede  B C D  51 50 80 51  Efter 1. december 2021
 Ejner Wittrock  DE  59 50 52 06 / 23 36 54 72  
 Ejvind Andersen  B C D  22 79 88 60  
 Erik Marcussen  D E F  59 51 30 86 / 21 56 76 52  
 Find Heede  B C D  51 50 80 51  Efter 1. december 2021
 Hanna Ramskov Vestenaa  D E  51 64 69 56  

 Inge Truelsen

 A B C 

 59 51 22 24

Kun i lige uger
 Inger Madsen  B C D  59 51 54 56 / 42 19 97 81  

 Janet Hansen

 C D E

 21 38 60 30

Kun parturnering

 Jonna Andersen  B C  21 80 77 45  
 Karin Slot Hansen  D E  30 62 96 42  
 Kirsten Junge

 D E

 22 13 71 51

 
 Lene Rosenkær  B C  22 90 14 58  
 Maja Pølsgaard  B C  59 27 58 83  
 Ruth Kristensen  B C D  59 50 11 06  
 Torben Lind  B C D  59 27 73 38 / 30 70 73 38  
 Ulla Villadsen  C D  24 65 12 63  
 Vilhelm Antonsen  A B C  30 33 70 51  

Torsdag

Navn

Styrke

Telefon

Bemærkning

Alice Carlsen  C D E  42 18 27 14  

 Birgit Schæffer

 C D E

 59 51 61 92

 
 Bodil Halvorsen  A B  60 82 74 77  
 Borghild Junge  C D E  30 52 01 56  
 Dianna Heede  B C  59 26 94 69 / 51 50 80 51  Efter 1. december 2021
 Ejner Wittrock  C D E  59 50 52 06 / 23 36 54 72  
 Find Heede  B C  59 26 94 69 / 51 50 80 51  Efter 1. december 2021

 Grethe og Erik Marcussen

 C D E

 59 51 30 86 / 21 56 76 52

 Kun sammen
 Grethe Svarre Thorndal  D E  23 40 62 84  
 Hanna Ramskov Vestenaa  D E  51 64 69 56  
 Hans Henning Nielsen  A  28 74 48 87  
 Helle Marie Larsen C D E  23 42 60 17/23 42 60 04  Med Henrik Kjærgaard
 Henrik Kjærgaard C D E  23 42 60 17/23 42 60 04  Med Helle Marie Larsen
 Ingelise Stougaard C D E  25 88 80 20  
 Inger Madsen  B C D  59 51 54 56 / 42 19 97 81  

 Ingrid Jensen

 A B C

 59 50 92 62

 
 Johnny Madsen  B C  26 79 16 74

 Helst med Majbrit Madsen

 Jytte Borregaard

 C D E

 59 50 44 47

 
 Jytte Wittrock  C D E  59 50 52 06 / 24 62 66 04  

 Kirsten Klæbel

 A B

 20 77 31 05

 Kun til par
 Lene Rosenkær  B C  22 90 14 58  
 Majbrit Madsen  B C  25 77 12 78  Helst med Johnny Madsen
 Mikael Rasmusen  A B  24 27 90 99  

 Niels Olsen

 A

 60 56 10 51

 

 Ole Halvorsen  A B  22 17 04 22  

 Ruth Kristensen

 B C D

 59 50 11 06

 
 Torben Lind  B C D  59 27 73 38 / 30 70 73 38  
 Ulla Villadsen  C D  24 65 12 63  
 Vagn Brix Sørensen  B C D  41 60 38 21  

 

 

Ved brug af 2 substitutter i parturnering kan der som maksimum/minimum opnås     + / -  10% af rækkens middelscore.

 

Se iøvrigt substitutregler under klubreglementet her på hjemmesiden.