Spots

 

07.11.2019

Lidt om meldekort og fejl.

Vi kender sikkert alle situationen: Makker har meldt og nu sidder du og roder i meldekassen, får løftet et meldekort, slipper det vælger en anden melding eller værre endnu melder pas.

Der er helt klart brug for at kalde Turneringsleder! Fordi du har givet makker oplysninger ”Jeg har flere muligheder, makker/Jeg ved ikke rigtig”.

Havde du nu besluttet hvad du ville melde – inden du begyndte at bladre i meldekortene, ja, så havde bordet undgået besøg af turneringslederen. 

Så beslut dig – før du stikker hånden i meldekasse.

Husk: Når du tager et kort fra meldekassen, så fanger bordet og det er så snart meldekortet forlader meldekassen! Og, hvis du tager fat i et meldekort, også uden at det forlader meldekassen, slipper kortet og vælger en anden melding – også passkortet, er der sandsynligvis tale om ubeføjede oplysninger til makker, og spilleren til venstre for dig kan så nemt som ingen ting følge med i hvad du laver.

Der er dog lidt hjælp at hente i lovens § 25. Hvis du har besluttet dig for en bestemt melding og af vanvare tager et forkert meldekort fra kassen, altså et fejlgreb, må meldingen gøres om. 

Fejlen står derimod ved magt, hvis du oprindelig havde til hensigt at melde den valgte melding. Du kan ikke ændre noget, fordi du kommer til at se makkers forbløffede eller bistre ansigt og pludselig vågner op og husker jeres aftaler. 

Du kan dog, som nævnt, ændrer dit fejlgreb, hvis du gør det inden makker når at melde efterfølgende. Det gælder også selv om modstanderen til venstre har meldt.

Modstanderen til venstre må så tage sin melding tilbage, og gøre den om. Oplysningerne fra modstanders tilbage tagende melding er beføjede oplysninger for modstanderene. 

Husk: Du har pligt til at beslutte dig, inden du rør meldekortene!

… 

og det er kun fejlgreb - IKKE huskefejl som må rettes.


 

28,10.2019

Brug af turneringslederne. 

Når vi taler om brug af turneringslederer”, er der ikke tale om rettelse af fejlindtastninger på Bridgematen mm., men om fejl i fremgangsmåden ved bordet under meldinger og spil. 

Vi turneringslederer (TL’er) mener helt klart I som spillere bruger TL ´erne for lidt, når vi ser på hvor mange gange der er TL kald i andre turneringer ude i landet, sammenlignet med har i salen. 

Vi tænker, det må så være ensbetydende med at I enten selv retter fejl, eller I bare lader det være. Det er ikke OK. 

Vi hører mange gange undskyldninger som, ”jamen jeg vil jo ikke forstyrre” - ”det betyder ikke så meget” – ”vi ved jo at det koster 2 stik ved kulørsvigt”. 
NEJ og atter nej - for det første ”jo det kan være irriterende at blive afbrudt i sit eget spil”,  - MEN DET

SKAL OGSÅ SIGES, når vi TLér har sagt ja til at blive uddannet og fungere som TL, har vi også sagt ja til disse forstyrrelser,  - og det er fordi vi gerne vil yde et bidrag til glæden ved at spille bridge er så stor som mulig, 

Vi vil gerne være med til at fejl mm. rettes iht. lovene, og på retfærdig vis – hvis man nogle gange syntes det ikke virker så retfærdigt endda, så er det rettet på ensartet og sammenlignelig måde, det også er vigtigt.

I skal henvende jer til rækkens TLér med det samme når der er noget, som ikke er efter bogen, også selv om I har en formodning om at TLér skal til jeresbord mere end en gang i det spil. Nogle gangekan det være sådan at man taber retten til at få noget rettet, hvis man først kalder efter spillets afslutning. DVS. KALD HVER GANG 

- hvis det, er en som starter forkert på meldingerne – altså åbner uden for tur, også ved, PAS, eller i det hele taget melder uden for tur

- når nogen afgiver utilstrækkelige bud eller andre meldefejl. Husk PAS er også en melding som ikke er uden betydning,

- hvis nogen kommer til at signalerer el. kommenterer makkers melding, så der kan være ubeføjede oplysninger 

- hvis der bliver spillet ud fra forkert side, både i åbningsudspil, men også igennem resten af spillet 

- ved alle kulørsvigt, 

- og ved alle andre uenigheder af enhver slags, ved bordet.