Klubben

Kalundborg Bridgeklub - stiftende generalforsamling i 1947
 
Kalundborg Bridgeklub blev stiftet på en generalforsamling den. 14. januar 1947, hvor 13 damer samledes for at oprette en bridgeklub i Kalundborg.

 

 

Til klubbens første bestyrelse valgtes:

Formand
Næstformand
Kasserer
Øvrige
Suppleanter

 

Bolette Erik Nielsen
Gerda Rasmussen
Lærerinde Mary Larsen
Fru Gottschalck og Fru Marie Pedersen
Frk. Bertelsen og bogholderske Frk. Mary Bagge Holm
 

Bridgeklubben fik nedskrevet sine vedtægter, og så var man i gang. Til start var der bridgeaften hver tirsdag med 20 deltagere.
 

                                                        
Klubben bliver medlem af Danmarks Bridgeforbund
 
Allerede samme år, nemlig den 14. december 1947, besluttedes det på en ekstraordinær generalforsamling at indmelde klubben i ’Dansk Bridge Liga’, der dengang var betegnelsen på bridgens landsforbund, som nu hedder ’Danmarks Bridgeforbund’.
 
Mændene kommer til i 1949  

 

Første gang en mand nævnes i klubbens protokol er, da hr. dyrlæge Meyer Jensen på en ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 1949 bliver valgt til suppleant. Samtidig bliver hr. bankassistent Larsen valgt som klubbens revisor.
 
Spillested på skiftende lokaliteter
 
Klubben havde fra starten i 1947 og indtil 1956 spillested på Hotel Postgården i Kordilgade. Derefter og indtil 1972 var spillelokalet på Grand Hotel, Vestre Havnevej.  I 1972 flyttede man så til kommunale lokaler på byens skoler. Først Ulshøjskolen indtil 1981, derefter Munkesøskolen i J. Hagemann Petersens Alle indtil 2001, hvor skolen blev lukket.  Fra 2001 og fremefter har Kalundborg Bridgeklub haft spillelokale i festsalen på Skolen På Herredsåsen. Vi nyder godt af Kalundborg Kommunens gæstfrihed på den flotte skole med alle dens bekvemmeligheder og et stort, lyst og velfungerende spillelokale.
 
 
           


 
Postgården, spillested 1947-1956  
   

Grand Hotel, spillested 1956-1972
  
 

Skolen på Herredsåsen, spillested siden 2001

 

Start af torsdagsafdelingen i 1997
 
Klubben jubilerer med det halve århundrede i 1997. Samme år er medlemstallet i nærheden af 140, der alle spiller mandag aften, og som er et højt antal spillere at arrangere bridgeturneringer for med spilleborde, bridgemateriel og ikke mindst lokaleplads.  Bestyrelsen besluttede derfor at forsøge oprettelse af endnu en klubaften. Margit Zume Daugaard og Bent Daugaard bliver tovholdere for oprettelse af en torsdagsafdeling. Fra en beskeden start med 1 4-bordsrække voksede torsdagsafdelingen i samme sæson med 1 3-bordsrække, og hurtigt derefter med yderligere  3 rækker, således der kom en god balance mellem turneringsdeltagere på spilledagene mandag og torsdag. Samtidig blev det muligt for de rigtigt spillelystne at spille turneringsbridge 2 aftener ugentligt i Kalundborg Bridgeklub. Det har der løbende været omkring 35 medlemmer, som har benyttet sig af.
 
Bridgecentralen
 
Danmarks Bridgeforbund går i slutningen af 1990’erne ind i den elektroniske bridgeverden med et klubprogram, der får navnet ’Bridgecentralen’. Manuelle indtastninger i programmet er meget tidskrævende, så i begyndelsen anvendes systemet primært til medlemsadministration, herunder mesterpoints, der fra nu af bliver opdateret af klubberne.
 
Kortlægningsmaskine og kortfordelinger genereres i computerprogram

 
Efter bridge EM, afholdt i Sverige i 2004, var et antal kortlægningsmaskiner tilovers og blev udbudt til en fordelagtig pris. Det benyttede Kalundborg Bridgeklub sig af. Samtidig blev der tilvejebragte en ældre bærbar PC og nødvendig software til generering af kortfordelinger, og dermed ens fordelinger i alle rækker. Så var vi kørende og trådt ind i bridgens edb-verden og i gang med maskingivne kort. Denne maskine krævede de relativt dyre spillekort med stregkoder, det blev efterhånden nødvendigt med hyppige justeringer og vedligehold, og så havde maskinen tilbøjelighed til at ’krølle’ kortene.  Det betød, at kortlægningsprocessen blev meget tidkrævende. I 2014 blev den 10 år gamle maskine derfor udskiftet med en nyere model, som er hurtigere, mere skånsom ved kortene og ikke mindst kan ’læse’ helt almindelige kort, der er markant billigere end de stregkodede.

 
Hjemmeside på internettet i 2005
 
Klubbens daværende formand, Svend Aage Madsen, sørgede i 2005 for oprettelse af klubbens første hjemmeside, hvor klubnyheder, resultatformidling, spilleplaner, tilmeldinger m.m. kom på internettet via eget domæne. Vores domænenavn blev ’www.kalundborgbridge.dk’. I takt med den almindelige udbredelse i brug af elektroniske medier, står vi i 2017 ved en skillevej, hvor vi planlægger overgang til fremtidig kommunikation udelukkende via internet og e-mails. Og naturligvis via opslag i spillelokalet.
 
Bridgemates


I 2007 var klubben så økonomisk velfunderet, at man besluttede at foretage en ca. 45.000 kr. investering i bordcomputere (Bridgemates) og ny PC i spillelokalet. Nu var klubben helt fremme med både kortgivning, turneringsplanlægning og turneringsafvikling samt resultatindsamling via elektroniske medier. Af besøgstallene på hjemmesiden kan vi udlede, at rigtig mange går ind og ser på spilleresultater med aftenens kortfordelinger.  Senest er informationerne suppleret med indtastning og visning af udspilskort for alle spil ved alle borde. 
 
Medlemstal
 
Ikke mindst takket været de 2 spilleaftener og de gode lokaleforhold på skolerne, så har der været højt til loftet i klubben, og medlemstallet var gennem årene støt stigende.  Fra 20 medlemmer i 1947 voksede klubben jævnt over årene for at toppe ved 215 medlemmer i 2011. Trods en generel afmatning i forenings- og fritidsaktiviteter sluttede Kalundborg Bridgeklub sæsonen 2015/2016 med et medlemstal på 175 aktive bridgespillere og 3 passive medlemmer (102 kvinder og 76 mænd).
                                                            
    

Den gamle forhenværende dameklub må siges at være ’still going strong’. 

 

 1947        2017
 

 Formandsliste
 
Siden klubbens start har der været følgende formænd:

1947 –1948   Bolette Erik Nielsen
1948 - 1949   Frøken Stengaard
1949 - 1955   Gunner Meyer Jensen
1955 - 1958   Børge Jørgensen
1958 - 1961   Hans Carstensen
1961 - 1962   Kaj Hoffmann
1962 - 1967   Anton M. Andreasen
1967 - 1969   Ejnar Kamstrup
1969 - 1973   Gunnar Birnbaum
1973 - 1981   Georg Christensen
1981 - 1995   Ejnar Kamstrup
1995 - 2000   Jan Petersen
2000 - 2005   Dagny Lundgaard
2005 - 2006   Sven Aage Madsen
2006 - 2006   Jytte Kamstrup
2006 - 2012   Søren Nygaard
2012 - 2021   Dagny Lundgaard
2021 -           Lars Thymark