ANALYSE

 

P.t. holder vi pause med Analysen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver spilaften udvælges et spil til analyse. Du kan løbende følge analyse og kommentarer i Facebookgruppen Bridge - Spil og kontrakter.

Spillet står en dags tid inden analysen lægges op. I den tid har du mulighed for at overveje om I meldte og spillede optimalt.
Efter en dags tid, vil du så kunne se, en analyse af en af klubben skrappe spillere om, hvordan han/hun ville melde og spille spillet.
Udgangspunktet er Ny Nordisk Standard, dog med 5-farve åbning i Major.
Analyseskabelon

 

 
 
 
Mandag 6. januar - Spil 10 - Øst / alle
Analyse: Vagn/Junge
Ø-----S-----V-----N
1♥?--p---2♥?---D
P----3♦?---P----P
P
1♥?: Der er godt nok kun 11 hp, men det er en fin 5 farve i hjerter, så man kan godt vove 1♥?. Det vil jo i hvert fald gøre det sværere for fjenden at finde en evt. kontrakt.
2♥?: Da Øst har vist en 5-farve i Hjerter vil 2♥? være ufarlig, og den vil gøre det endnu sværere for fjenden, at finde en farve.
(Her kunne Vest i stedet vælge at vise sin firefarve spar ved at melde 1 Sp, da Åbner jo godt kan have fire spar og fem hjerter. Og det er bedre at spille på en evt. 4-4 fordeling en end 5-3 fordeling. Så bliver det samtidig svært for Nord at doble eller på anden måde vise sin hånd).
D: Med denne rimeligt gode hånd og 4 Spar er dobling et godt bud.
3♦?: Da der er doblet viser Syd sin bedste farve.
SPILFØRINGEN: Vest server med Hj E. Øst kalder til en hjerter mere med Hj 2. Øst får 2. stik på Hj K. Uanset, hvad Øst spiller i 3 omgang, så kommer Nord ind. Nord spiller nu en lille ruder til Ru E Syd. Syd kniber nu i spar. Hvis Vest stikker med konge, trækker Nord Ru K i næste omgang, og spiller derefter en ruder mere til Ru D. Herefter spilles Nord ind på Sp D. Nu trækker Nord Kl E. Det kunne jo være at Kl K sad single, og at Kl D dermed ville give sikkert stik, men det gør den ikke. Derfor spiller Nord nu en lille klør mod Kl D. Hvis Kl K sidder foran Kl D, vil Kl D give stik uanset, hvad Øst vælger at gøre. D.v.s. kun en klørtaber. En spartaber i Nord og Hjertertaber i Syd trumfes, og dermed er der 10 stik til Spilfører til 130 p.
Nogle har spillet 2♥? til Øst. Med 3 små trumfer vil trumfudspil ofte være et godt udspil i en delkontrakt, da det måske forhindrer et trumfstik. Det vil med disse hænder gøre, at Øst/Vest går 2 stik ned og får -200 p. Så aktuelt er 2♥? bedre for Nord/Syd, men man kan normalt ikke regne med at kunne sætte kontrakten med 2 understik.
Mandag 2. december spil 16 - Vest/ØV
Analyse: Vagn/Junge

 
V-----N-----Ø-----S
1♥?--P---1♠?---P
2♦?--P---3♣?---P
3ut---P---5♣?---P
6♣?--P-----P----P
5♣?: Øst har en fantastisk hånd, som måske kan bære en lilleslem i klør, hvis Vest kan hjælpe en lille smule.
6♣?: Med 5♣? meldingen forlader Øst en tryg og sikker 3ut kontrakt. Det må betyde, at Øst er sleminteresseret. Når Øst kan melde 5♣? uden at have været støttet, må det være en flot langfarve.
Når Øst tør melde 5♣? selvom han mangler Kl K og Kl B, må han næsten have resten af kløerne - OG - han må have rigtig godt styr på de øvrige farver. Formentlig med et es, en renonce og måske en singleton.
Da Vest har de 2 høje klør, som Øst mangler, bør det være sikkert nok, at melde 6♣?.

 
SPILFØRINGEN.
Hvis der serves med Kl 3, stikker Vest med Kl K og spiller Hj K. Nord stikker med Hj E, som Øst trumfer.
Nu spilles Vest ind på Kl B. Vest spiller Hj D, som giver Øst afsmid i ruder. Herefter er der 1 sparstik til Syd. 12 stik til ØV.
Hvis der serves med Ru E er det lidt sværere. Så kalder Nord til Hj E. Når Syd spiller hjerter, lægger Vest Hj 10. Nord stikker med Hj E, som trumfes af Øst.
Så spilles Vest ind på Kl K. Vest UNDERSPILLER med Hj 6, som trumfes i Øst.
Øst spiller nu Vest ind på Kl B. Nu har fjenden ikke flere trumfer.
Vest spiller Hj K, Hj D og Hj 10 (5. hjerter) som giver Øst 3 sparafsmid. Derefter spiller Vest Ru K, som giver det 4. afsmid i spar. Dermed behøver Øst ikke forsøge sig med sparknibningen. 12 stik til ØV.
Hvis ikke UNDERSPILNINGEN af hjerterne var lykkedes, ville spilfører være nødt til at forsøge knibningen i spar.
OG det ville have gået galt.
 
 
-------------------------------------------------------
 

Mandag 25. november - Spil 14 - Øst / Ingen

Analyse: Vagn/Junge

Ø-----S----V-----N

P----1♠?-2♥?-4♠?

P------P----D*---P

5♥?-5♠?--D**?--P

P-----P

1♠?: Der er min 14 htp med spar som trumf. Derfor åbnes med en stærk 1♠? melding.
D*: Vest tror, at NS kan vinde deres kontrakt. Doblingen er ikke straf, men Vest har en meget stærk hånd, og ønsker at Øst skal vælge sin bedste farve på 5-trinnet. Det er muligvis en offermelding, men med lidt held, kan den måske vinde.

5♥?: Øst ved at Vest har en 5-farve i hjerter.

5♠?: Syd kan se, at sparene er værdiløse, hvis ikke det bliver en sparkontrakt. Derfor denne offermelding, som med lidt held endda kan vinde.
D**: Med Vests meget stærke hånd, ser 5♠?ikke ud til at kunne vinde.

Man kunne også åbne med 4♠?, som en chance spærremelding.

Ø----S----V-----N

P----4♠?--D*----P

5♦?--P----P---5♠?
P-----P----D**--P

P-----P

D*: Vests hånd er perfekt til en dobling. Kan bruge enhver farve fra Øst.

5♠?: Syd kan se, at sparene er værdiløse, hvis ikke det bliver en sparkontrakt. Derfor denne offermelding, som med lidt held endda kan vinde.
D**: Med Vests meget stærke hånd, ser 5♠?ikke ud til at kunne vinde.

SPILFØRINGEN

Med spar som trumf er der en taber i ruder, klør og ruder.

Altså 10 stik.
Med hjerter som trumf er der 11 stik, hvis man kniber ruderne 2 gange fra Øst.

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/191125.ppl

 

 

 

Mandag 11. november - Spil 17 - Nord - ingen
Analyse: Vagn/Junge
N-----Ø-----S-----V
1♥?--P----4♣?---P
4♥?--P----5♣?---P
5♥?--P----6ut----P
P-----P
1♥?: Normalt skal man jo have 12 hp for at åbne, men denne hånd er meget spillestærk med en renonce og en 7-farve i hjerter.
Den er dog kun stærk, hvis Hjerter bliver trumf - Eller i sanskontrakt, hvis makker kan hjælpe med at rejse hjerterfarven.
Alternativt kunne man åbne med 2♥?, men en majoråbning på 2-trinnet viser en svag hånd (6-11 hp).
Man kunne også vælge af melde 3♥?, hvilket vil vise en 7-farve.
Eller man kunne vælge en PAS, og så se, hvad der sker. Det kan jo næsten ikke lade sig gøre, at meldingerne går i stå, når Nord kun har 7 hp.
4♣?: Nord "har vist" 12+ hp, så med 22 hp og hjertertilpasning i Syd, er der ingen tvivl om, at vi skal i slem. Derfor spørges der efter esser med Gerber. Se:
4♥?: Betyder 1 es.
5♣?: Spørger efter konger.
5♥?: Betyder 1 konge.

6ut: Da Syd kan se alle esser, 3 konger minimum 34 point og en 5-farve i hjerter i Nord, meldes lilleslem i sans.
BEMÆRK: Hvis det var en holdturnering, ville Syd melde 6♥?, da den er endnu mere sikker - MEN i en parturnering giver 6ut 10 point mere, og dermed en Top.

SPILFØRINGEN:
Hvis der kommer spar eller klør ud, er kontrakten hjemme uden problemer. Så skal Syd ikke ud og gætte en knibning.
Ruder ud er ikke så godt, men som kortene sidder er der ingen problem, da spilfører kan knibe både spar og klør fra Nord.

EN LILLE FINURLIGHED:
Hvis du spiller hjerterne rigtigt, øger du din chance for at vinde 7 stik i hjerter.
Det der er vigtigt er, at du IKKE starter med at spille en tophjerter (Es fra Nord eller Konge fra Syd).
- Start med en lille hjerter - f.eks fra Syd.
Hvis Vest er renonce, må Hj D sidde tredje i Øst.
Derfor stikker Nord med Hj E og kniber i næste spil hjerter Dame ud i Øst.

 
4. november - spil 2 - Øst / NS
Ø-----S-----V-----N
P-----P----2♠?---D
3♠?--P---4♥?----P
P-----P

 
2♠?: 6-farve i spar og 5-11 hp.
D: Denne dobling tvinger Syd på 3-trinnet i zonen. Syd meldte pas, så han har under 12 hp. Derfor må doblingen vise 15-16+ og formentlig modsatte major.
3♠?: Med Sp K anden og 10 hp ser Øst ikke mulighed for udgang, men 3♠? uden for zonen er en ufarlig og stærkt generende spærremelding, som nok skal give Syd store problemer.
4♥?: Syd afgiver en chancemelding. Det er lidt et skud i tågen. Med lidt god vilje er der 8 htp og Nord må være stærk, og har forhåbentlig 4 hjerter.
Pas ville absolut også have været en passende melding.
 
SPILFØRINGEN:
4♥?: Vest server måske med Kl 7 - Kl K fra Nord, som stikkes af Kl E i Øst. Nu er NS afhængig af 2 ruderstik. Det kan kun opnås ved, at Vest stikker en lille ruder med Ru E og derved ophøjer Ru K og Ru D til stik. Vest bør falde fra første gang. Så er der kun 9 stik.
Huskeregel: "Esser skal bruges til at spise konger"
3♠?: Med denne melding ville Vest få 8 stik.
Konklusion: Pas til 3♠? ville være den bedste melding for NS.
At der så var 2 ud af 4 i A-rækken, der meldte og vandt 4♥? er en anden sag ??.
Et par meldte 5♥? og gik en ned.
Huskeregel: "5-trinnet tilhører fjenden" - Med mindre det er en offermelding.

 

21. oktober - Spil 16 - Vest / ØV

Analyse: Vagn/Junge

V-----N-----Ø-----S

P----1♣?--1♥?--1♠?

P----2♣?--2♥?--3♥?

P----3UT---P-----P

P

1♣?: Med en 6-farve i klør vælger Nord at åbne med kun 11 hp.

3♥?: Syd tør ikke melde 3UT med kun 1 hold i hjerter, da Øst har vist en 6-farve. Derfor spørger Syd Nord, om der er hold/medhold i hjerter. Syd ved, at Nord uden fare bare kan melde 4♣?, hvis ikke der er hold.

Nord har vist en 6-farve i klør og Syd har 3 klør. (Konventionen med at overmelde fjendens farve hedder Ocuneff). 
Se evt. http://www.jyderupbridge.dk/konventioner/oversigt.htm 

3UT: Da Nord har hold i hjerter melder han uden tøven 3UT.

 

SPILFØRINGEN:

Hvis Øst server f.eks. med Hj 2, stikker Spilfører i Nord med Hj E. Herefter spilles er lille klør, som Øst stikker med Kl E og spiller hjerter. Den bliver stukket med Hj K på bordet, og Spilfører tager herefter fem klørstik.

Derefter spilles en lille ruder mod ruder E. Da Ru D i Øst falder i første omgang, er der tre ruderstik. Dermed er der minimum 10 stik.

 

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/191021.ppl

Spil 1 - Nord /ingen - mandag 8. april
Analyse: Vagn/Junge.

N-----Ø-----S-----V
P-----P----1
♣?--2♣?
3♣?-4♠?-5♣?---P
P----5♠?---D-----P
P-----P

2♣?: Starter Ekrens. Ekrens viser 6-10 point og min 4-4 i majorfarve.
Ekrens viser sig her som en god mulighed for Vest til at vise majorfarver og point fra 6-10. Uden Ekrens måtte Vest melde pas.
4
♠?: Med 5 spar og renonce i klør er der håb om at kontrakten vil vinde. Hvis Vest er meget vil det måske spærre for fjendens meldinger. Så er Fjenden jo stærk.
5
♣?: Syd har 19 htp og Nord har vist 10-12 htp, så udgang i klør skulle være god nok.
5
♠?: Hvis der er udgang i klør for NS, så er der råd til at gå 3 stik ned. Hvis Vest er i top, er der håb om, at 5♠? kan vinde.
D: Med Syd værdier er der ingen tvivl om, at der skal dobles.

NS: Aktuelt er der en rudertaber og en hjertertaber.
5
♠? doblet er en rigtig fin kontrakt for ØV.

ØV: Med optimalt spil, vil der typisk være 11 stik i klør.

Link til Ekrens: http://www.jyderupbridge.dk/konventioner/ekrens2ruder.pdf

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190408.ppl

 

Jørgen Junge Formentlig den optimale kontrakt Eva. Jeg kan se at ingen har fundet frem til slemkontrakten.