FACEBOOK

Hver spilaften udvælges et spil til analyse. Du kan løbende følge analyse og kommentarer i Facebookgruppen Bridge - Spil og kontrakter.

Spillet står en dags tid inden analysen lægges op. I den tid har du mulighed for at overveje om I meldte og spillede optimalt.
Efter en dags tid, vil du så kunne se, en analyse af en af klubben skrappe spillere om, hvordan han/hun ville melde og spille spillet.
Udgangspunktet er Ny Nordisk Standard, dog med 5-farve åbning i Major.
Analyseskabelon

Her på hjemmesiden vil vi fremover bringe analysen uden kommentarerne.

 
 
 
 
 
 
 
 

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190605.ppl

 
 
 


SPIL 11 - TORSDAG 11. APRIL


SPIL 1 - MANDAG 8. APRIL

Spil 1 - Nord /ingen - mandag 8. april
Analyse: Vagn/Junge.

N-----Ø-----S-----V
P-----P----1
♣?--2♣?
3♣?-4♠?-5♣?---P
P----5♠?---D-----P
P-----P

2♣?: Starter Ekrens. Ekrens viser 6-10 point og min 4-4 i majorfarve.
Ekrens viser sig her som en god mulighed for Vest til at vise majorfarver og point fra 6-10. Uden Ekrens måtte Vest melde pas.
4
♠?: Med 5 spar og renonce i klør er der håb om at kontrakten vil vinde. Hvis Vest er meget vil det måske spærre for fjendens meldinger. Så er Fjenden jo stærk.
5
♣?: Syd har 19 htp og Nord har vist 10-12 htp, så udgang i klør skulle være god nok.
5
♠?: Hvis der er udgang i klør for NS, så er der råd til at gå 3 stik ned. Hvis Vest er i top, er der håb om, at 5♠? kan vinde.
D: Med Syd værdier er der ingen tvivl om, at der skal dobles.

NS: Aktuelt er der en rudertaber og en hjertertaber.
5
♠? doblet er en rigtig fin kontrakt for ØV.

ØV: Med optimalt spil, vil der typisk være 11 stik i klør.

Link til Ekrens: http://www.jyderupbridge.dk/konventioner/ekrens2ruder.pdf

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190408.ppl

 


SPIL 17 - MANDAG 1. APRIL


SPIL 27 - TORSDAG 28. MARTS

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190328.ppl

Spil 14 - Syd /ØV - torsdag 21. marts

Den var svær. Vi har to forskellige bud, og i begge bud er der åbnet for flere varianter:

Jan Petersen:
Ø-----S-----V-----N
1♣?-1♥?-1ut----P
2♣?-2♥?-3♣?-3♥?
4♣?--D-----P-----P
P

2♥?: Syd kunne også med den fine hånd vælge 3♥?. -Det ville vel vise en stærk hånd med 6 farve i hjerter. Nu kunne Nord måske finde på at hæve til 4♥?. Renonce i klør og 2 hjerter til Syds 6 hjerter. Aktuelt går 4♥? fint hjem - men med hjerterudspil fra Vest skal der arbejdes hårdt for det. 620 p.
Hvis Syd siger 3♥? i stedet for 2♥?, når vest ikke at vise sin klørtilpasning.

4♣? fra vest er forståeligt, men formentlig går kontrakten 3 ned og koster 500 p.

Vagn Brobæk:
Ø-----S-----V-----N
1♣?-1♥?-1ut----P
2♣?-2♥?--P----4♥?

eller

Ø-----S-----V-----N
1♣?-1♥?-1ut----P
2♣?-2♥?-3♣?-4-♥?
5♣?---D---P----P/5♥?

2♥? lover i mine øjne 6-farve og 19 – 21 hsp, da makker har passet og både Øst og Vest har meldt.

De fleste spiller nok med, at ved Syds anden melding, viser 2 Hj 16 -18 hsp og 3 Hj viser 19-21 hsp.
3♣? er spærrebetonet med trekort-støtte, da der er vist 6-9 HP.
I en hjerterkontrakt hos Syd er der 11 stik med klør eller spar ud. Hjerter eller ruder giver 9-11 stik afhængig af spar-behandlingen.
I en klørkontrakt hos Øst vil der ofte være 8 stik.

 

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190321.ppl
 

Spil 14 - Øst /ingen - mandag den 18. marts
Analyse v/ Arne Mikkelsen. 

Ø----S-----V-----N
P-----P---1♦?---D
4♦?--?

Der er nu 2 muligheder:
------4♠?--5♦?--5♠?
P-----P-----D------P
P-----P

Eller 
-------P-----5♦?---P
P-----P

1♦?:10+ og 4+ ruder.
D: Åbningshånd, 1-farvet 16+ og 2-farvet 14+
4♦?: Ingen RD viser under 10 point efter 1-2-3 reglen, Vest beregnet til 7 stik. Vil man spærremelde, skal man spærre helt ud fra start.
Resten må siges at være efter følelse og temperament!

Resultat: 
Syd 5♠? doblet giver 9 stik = -300 eller 
Vest 5♦? giver 11 stik = -500.
5♠? vinder kun 8, hvis man starter med Ru E efterfulgt af Hj E og en lille hjerter til Sp 10. Det er dog ikke sandsynligt medmindre man spiller med et farveskiftsignal.

I øvrigt er en hjerterkontrakt bedre. 

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190318.ppl

 


Ekrens:
http://www.jyderupbridge.dk/konventioner/ekrens2ruder.pdf

 

 

Spil 11 - Syd /Ingen - 7. marts

Analyse v/ Carl Erik Møller
 

 

V-----N-----Ø-----S
P----2♥?---D-----P
3♦?--P---3UT----P
P-----P

Carl Erik beretter: 
Ved vores bord vælger N udenfor zonen en ”tynd” spærremelding i 2H. Ø viser styrke ved at D. S melder P, og V viser en positiv hånd med 3R.
Da Ø har en ”lidt flad” hånd med 4 esser melder han 3UT, som blev passet ud. Der er altid 12 stik i form af 10 minor stik og to major esser.
Selv om Ø prøver at slut spille NS, så kan N holde hjerter og S holde spar.

Hvis man skal videre efter de 3UT, skal V vise sin klørfarve med 4K, men det er svært, da man har 3 major tabere og Ø har jo ikke garanteret fuld kontrol.

Med det positive svar fra V på doblingen kunne Ø have undersøgt muligheden for slem i ruder. Med spørgemeldingen 4UT (RCK) ville han få svaret 5K (1 eller 4 Esser af 5).

Der var ingen i salen der fandt slemmen, men de fleste får 12 eller 13 stik.

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190307.ppl

 


Eva Lemann Hansen Hos os gik meldingen således!
Øst 1 ♦? Vest 2 ♦? omvendt minorstøtte
Øst 3 ut, udspil ♠? 2

13 stik

Jørgen Junge Formentlig den optimale kontrakt Eva. Jeg kan se at ingen har fundet frem til slemkontrakten.

Eva Lemann Hansen Jørgen Junge Den er også svær at finde,

Jytteneia Kamstrup Hos os åbnede jeg som Nord med 2 hjerter ( u z - 6 point og 6-farve ) så modparten melder 5 ruder i stedet for sans - 13 stik

 

Spil 8 - Vest /Ingen - mandag den 4. marts.
Analyse v/Arne Mikkelsen - HUSK AT STOPPE I TIDE

V-----N-----Ø-----S
1♦?-P----3♦?---P
P-----P

1♦? viser 11+ og 4+ i ru.
3♦? viser 10-12 og 4+ i ru.

V’s pas er affødt af Ø’s præcise melding (3ru). V kan max se 24 point på ØV’s hænder.

Et andet meldeforløb:
V-----N-----Ø-----S
1♦?-P---3♦?----D
4♦?-P-----P-----P

4ru er i denne situation et ønske om at holde NS fra fadet og ikke et ønske om at komme i 5ru, hvis Ø har max.

Meldeforløbet bliver det samme, hvis S bytter D ud med 4kl. Skulle NS melde 5kl skal V doble. De kan ikke vinde med 24 point imod.
Ved 11 borde spiller man 5ru og vinder 9/10 stik.

Spillet: Man vinder 10 stik, hvis man efter at have fjernet Ruderne spiller på spar, så man kan kaste en hjerter på den 4. spar. Nu skal man kun afgive de 3 esser, som er ude.

¨http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190304.ppl

Kommentarer:
Birthe Junge Mit bud er at vest siger 1 RU, nord passer, øst springer til 3RU for at vise HP - herefter passer alle.

 

Jørgen Junge Hej Birthe 
Det vil vist være en god kontrakt. 
Mit problem med det er bare, at 3Ru viser mindst 4 ruder og 10-12 htp. I ruder har du jo rent faktisk 11 hp + 2 for en singleton (nok kun 1, da klør bonde ikke kan tælle både singleton og 1hp) og 2 for ekstra 2 ruder = 15 htp!
Jeg ville være nervøs for at melde for lavt, og misse en udgang i ruder - MEN 4Ru er heller ikke nogen god melding, fordi vi så er gået forbi en mulig 3ut. Vest har jo 12+ og kunne godt med din støtte have point til 3ut!
Så dit bud, er nok det bedste.
Nogen spiller med OMVENDT MINOR. Det betyder at 2Ru betyder 10-12 og 3Ru betyder 6-9. Det ville mindske problemet.

 

Birthe Junge Jørgen Junge - ja, du har ret. Faktisk har øst flere point. Det kan jo heller ikke afvises at jeg er lidt farvet af at jeg kan se 3 esser hos nord og syd og derfor tænker jeg at udgang ikke er en god melding. 
Jeg ved godt at jeg jo skal se bort fra d
enne viden i mit bud på et meldeforløb ??Jeg burde nok lade øst springe til 4 RU, men som du siger, så går vi forbi 3 NT - 3 NT ville jeg være bange for at melde, med kun 1 klør.


Jørgen Junge Jan Petersen ender også i 3Ru. De spiller med omvendt minor og Øst melder 2Ru, som betyder 10+. Vest hæver til 3Ru (hånden er ikke ret god da Kl K blank er næsten værdiløs).
Med denne svage melding passer Øst.
4 klør er til gengæld en god kontrakt for nord-syd som kun har en spar og 2 hjerter tabere hvis man får toppet den blanke klør konge.
Hvis NS melder 4Kl hæver Øst til 4Ru.

 

Spil 8 - Vest /Ingen - 28. februar
Analyse: Vagn/Junge

V-----N-----Ø-----S
P-----P-----P----1♥?
2♦?--P*---3♦?-3♥?
P----4♥?--P-----P
P

1♥?: En stærk hånd, skal meldes langsomt.
2♦?; Udenfor zone, kan man melde lidt friskt for at forstyrre eller måske ramme makkers farve.
P*: 2♠? kunne også være en mulighed.
3♦?: Støtte og viderespær med 4 trumfer (Vest har formentlig 5 ruder, når han melder ind). Hjerter doubleton med Es og Konge er ikke dårlig.
3♥?: Viser 6 farve og 16-18 points.
4♥?: med 10 htp og 2 Hjerter er der basis for at melde udgang.

Hvis Vest åbner i Klør ender han med en trumfning på den 3. klør, og så er der kun 9 stik til NS.
Ellers vinder kontrakten 10 stik.

 

Hvordan meldte og spillede du: http://resultater.bridge.dk/template/overview_club.php?mainclubno=2340&clubno=7

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190228.ppl

 

 

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190228.ppl

Spil 12 - Vest /NS - 25. februar  - Analyse: Vagn/Junge

V-----N-----Ø-----S
P-----P----1♠?--4♣?
P-----P-----P

4♣?:ØV er i Zone - NS er uden for Zone. Syd vil gerne ind og spærre. Der er 7 klørstik og med lidt held 1 hjerterstik. Efter 2-3 reglen, er det forsvarligt at melde 4♣?.

Aktuelt er der altid 9 stik. 
OG der er 10 stik, hvis ikke ØV sørger for at spille toppen af hjerter og trumfe den 3. hjerter.

Hvis Øst får lov at spille 4♠? får de 10 stik og vinder udgangen. 
Det forudsætter dog at Øst tror på, at Syds udspil af Ru B betyder, at Ru D sidder i Nord. Når nord spiller en lille ruder tilbage efter at have stukket med Ru E, skal Øst tro på, at Vest vinder stikket på Ru 10. Hvis Øst bruger Ru K rejses et ruderstik på Nords Ru D.

http://kalundborgbridg.dk/Ppl/100225.ppl

Spil 9 - Nord/ ØV - 21. februar

Analyse: Jan Petersen/Junge

 

N-----Ø-----S----V

1♦----P----1♠----P

2♦----P----3♣---P

3♥----P----3ut--P

P-----P

 

1♦: Der er kun 10 points, men det er en meget spillestærk hånd, og der er en rigtig god 2.melding i 2♦. Hvis Syd har hjerter er der en fin hjerterstøtte.

3♣: Syd har 13 hp og formoder at Nord har 12+, så meldingerne må ikke gå i stå.

 

Aktuelt vinder man 9 stik og dermed kontrakten. Om der er lidt held med i spillet kan godt være, MEN sådan ville meldeforløbet være jf. Jan.

 

Subsidiært kunne det blive:

N-----Ø-----S----V

P-----P----1♣----P

1♦----P----1♠----P

3♦----P-----P----P

 

3♦- vinder 11 stik.

 

http://kalundborgbridge.dk/Ppl/190221.ppl.

 


 

 

Jørgen Junge Formentlig den optimale kontrakt Eva. Jeg kan se at ingen har fundet frem til slemkontrakten.